ORTAOKUL

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için her zaman, her şeyin en iyisini dileriz. Bunların başında ve en önemlisi onlara iyi bir gelecek iyi bir eğitim sunmaktır. Eğitim öğretim bir bütün olarak görünse de birbirinden oldukça farklıdır. Öğretim; bir bilgiyi aktarma sürecidir. Eğitim ise kişiyi; aklı, duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan bir oluşturma ve yönlendirme sürecidir. İşte bu noktada bir ayrım yapılmalıdır. Bu yüzden öğretmek, amaç olmakla beraber eğitmek ilk hedef olarak belirlenmelidir.

Bizim için bireysel farklılıklar ön plandadır.Okulumuzda “her öğrenci özeldir” anlayışıyla eğitim-öğretim yapılmaktadır. Derslerimiz bireysel farklılıklar göz önüne alınarak işlenmektedir.Bu sayede tüm öğrencilerin derse katılımıyla tam öğrenme gerçekleştirilmektedir.Tam öğrenmenin gerçekleştirilmesi adına birebir etütler uygulanmaktadır.Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle , öğrencilerimizin öğrenmeleri  üst düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle , her bir öğrenciye başarı duygusu tattırılmakta ve öğrencilerin yeteneklerini gerçekleştirip  öğrenme çevresi oluşturulmaktadır. Öğrencilerin farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaçları , onların özelliklerine uygun öğretim metotları ile karşılanmaktadır.

Kurumumuz eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir , ölçülebilir , yönetilebilir ve geliştirebilir anlayışla sürdürmektedir.Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle , tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmakta,güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.
ANTALYA ANADOLU KOLEJİ okullarında okumayı hayat tarzı haline getirecek ortamlar hazırlamakta ve her gün 1.dersimizin ilk 15 dakikası kitap okuyarak derse başlanmaktadır.
Teknolojik gelişmeler  yakından takip edilerek yenilikler kurumumuzda aktif olarak kullanılmaktadır.
 CUMARTESİ OKULU

Öğrenciler “Cumartesi Okulu “ faaliyetlerine katılarak etüt çalışmaları yapmaktadırlar.Cumartesi okulumuzda öğrenciler hafta içinde gördükleri konulardan eksik kalan yönleri tamamlamakta ve soru çözümleri yapmaktadırlar.

 YABANCI DİL  EĞİTİMİ

Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde  en üst seviyede öğrenmektedirler.  Uluslararası geçerliliği olan  Esol sınavları dünyanın her yerinde  geçerliliği olup Cambridge  Üniversitesinin bir bölümü olan  Camridge Esol tarafından  düzenlenmektedir. Öğrencilerimizi okuma,yazma,dinleme ve konuşma gibi dört  alanda hazırlayarak İngilizce seviyelerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

MATEMATİK OLİMPİYAT ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını matematik alanında da en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.Tüm alanlarda olduğu gibi matematik alanında da küçük yaşlardan itibaren  Ulusal ve Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na hazırlıyoruz.5.,6. Ve 7. sınıflarda   haftanın belirli günlerinde   düzenli çalışmalar yapılarak  öğrencilerimizi matematik alanında akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

 

KULÜPLER VE ETKİNLİKLER

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ okullarında sosyal bireyler olarak yetiştirilmek hedeflenmekte ve bunun için kulüp saatleri düzenlenmektedir.Kulüp çalışmalarımızda alanında kendini ispatlamış ve dışarıda ilgili aktivitelerin hocalığını yapan tecrübeli hocalarımız eğitim vermektedir. Kulüplerimizde  yıl boyunca farklı etkinlikler yapılmaktadır.Öğrencilerimize sosyalleşme sürecinde;

–   İşbirliği içinde çalışma imkanı verilmekte,

–  Sorumluluk bilinci geliştirilmekte,

–  İletişim becerisi kazandırılmaktadır.

 

 REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ okullarında  rehberlik hizmetleri  öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak , öğrencinin kendi potansiyellerini fark etmelerine  bu sayede  yaşam becerileri kazanmalarına olanak fırsat vererek yapılmaktadır.Buna  göre;yetişkinlik dönemlerindeki bir çok özelliğin şekillenmekte olduğu  dönemde öğrencilerimizin benlik duygusunu,sosyal ilişkilerini ,değişen duygusal ve davranışsal özelliklerini dengelenmeleri yolunda  sağlam adımlar atmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda rehberlik çalışmalarında öğrenci-veli-öğretmen işbirliğine önem  verilmektedir.Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında velilerimiz ile iletişim kurularak gerekli durumlarda bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ OKULLARINDA  SINAV ÇALIŞMALARI

Sistemi’ne (SINAV’a) hazır, İngilizce’yi tam olarak öğrenmiş, bilimsel süreç ve yaşam becerisine sahip, liseye hazır öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Okulumuzda,öğrencilerimizin Sınavlara etkin ve verimli hazırlanmaları amacıyla  sistemli çalışmalar yapılmaktadır.Bu çalışmalarda;cumartesi okulu,yarıyıl kamp programı,akşam etütleri ve denemelere yer verilmektedir.

SINAV çalışmalarımız ortaokulun başında başlamaktadır.7.sınıflarda SINAV’a dönük çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta öğrencilerimiz 8.sınıfa sağlam temel oluşturarak geçmektedir.8.sınıflarda yoğun SINAV çalışmaları yapılmakta öğrencilerimiz etütler ve deneme sınavlarıyla desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, biyolojik ve psikolojik olarak ortak sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Başta okul idaresi olmak üzere rehberlik birimi, sınıf danışman öğretmenleri, ölçme ve değerlendirme birimi  ve öğretmenlerimiz  aralarında iş birliği yaparak titiz, plânlı ve özverili  çalışmalar yürütmektedirler.

 

 

SINAV AKŞAM ETÜTLERİ

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için okul çıkışları akşam etütleri yapılmaktadır.Akşam etütlerinde öğrencilerimiz öğretmenlerin denetiminde soru çözümü yaparak eksik konularını gidermektedirler.

BİREBİR ETÜT ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimiz kavramakta zorlandıkları konuları hafta içi ders öğretmenlerinin uygun saatlerinde telafi etme imkanı buluyorlar.Ayrıca branş öğretmenlerimiz konu eksiği olan öğrencilerimizden küçük grup oluşturarak konu anlatımı yapmaktadırlar.

SINAV CUMARTESİ OKULU

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ okullarında SINAV çalışmaları  hafta sonu da devam etmektedir.SINAV çalışmaları cumartesi günleri 09.00-13.00 arası  6 ders saati olarak yapılmaktadır.Cumartesi okulunda öğrencilerimize konu anlatımlarının yanında  deneme sınavları ve soru çözümleri yapılarak farklı bir kuruma ihtiyaç hissettirilmemektedir.

SINAV  DENEME SINAVLARI

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ okullarında SINAV çalışmaları ile birlikte deneme sınavları yapılarak öğrencilerin gelişimleri gözlenmektedir.Ayrıca SINAV geri sayım denemeleri  Sınavlara 15 gün önce başlayarak sınavlara saatinde uygulanır.

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SINAV Koordinatörlüğü yaptığı haftalık düzenli toplantılarda öğrencilerimiz tüm ders öğretmenleri tarafından değerlendirilir.Yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için gerekli tedbirler alınır.

 

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ okulları sosyal ve akademik etkinlikleriyle  birlikte oluşturulan programlarında  her alanda başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.