VİZYON-MİSYON

Vizyon

 Anadolu Koleji’nin varoluş sebebi, Dünya üzerinde kendine yer bulacak, akademik, sosyal ve kültürel anlamda yeterli temele sahip, çalışkan, araştıran,yorumlayan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun Cumhuriyetine sahip çıkan,insani değerlere önem veren, mutlu ve özgür bireyler yetiştirip hayata kazandırmak, geleceğe bir imza atmaktır.

Misyon

 Anadolu Koleji olarak akademik başarıya katkı sağlarken, sosyal ve kültürel kazanımların yanında, insani değerleri Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda geleceğin mimarı olan en değerli varlıklarımız çocuklarımıza aktarıyoruz.