The child has one intuitive aim: self development

Biz Kimiz

Mutlu çocuklar kolay öğrenir. Her çocuk özeldir. Her çocuk biriciktir. Mutlu sorgular.
Her çocuk farklı şekilde ve hızda öğrenir.Felsefesiyle hareket eden, ezbercilikten uzak kendine güvenen , kendisini rahat ifade edebilen bireysel farklılıkları tek tek gözlemleyerek öğrenme ortamları ve fırsatları yaratan eğitim sevdalılarıyız.

 

ANADOLU KOLEJİ’NİN MİSYONU , İLKELERİ VE TEMEL HEDEFLERİ 

ANTALYA ANADOLU KOLEJİ Anadolu Koleji’nin bütüncül bir eğitim anlayışıyla hareket ederek misyon , hedef ve ilkelerini ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını içerecek şekilde belirlemiştir. ANTALYA ANADOLU KOLEJİ Anadolu Kolejinden mezun olacak gençlerin akademik , sosyal ve kültürel birikimlerinin temeli ilköğretimde atılmaktır.İlköğretim programımızın hedefleri ;

 • Kendisi ve çevresi ile barışık ,
 • Hoşgörülü , dürüst ,yardımsever,
 • Toplum ve nezaket kurallarını bilen ve uygulayan,
 • Hayattaki zorluklara göğüs gerebilen , sorunlarına çözüm üretebilen, toplum sorunlarına duyarlı,
 • Yeteneklerini geliştirebilen,
 • İnsana, topluma ve doğaya saygılı,
 • Vatan, millet ve bayrak sevgisini özümseyerek kendi kültürünü ve tarihini çok iyi bilen,
 • Kişisel haklarını savunabilen,
 • Liderlik duygularına sahip,
 • Demokrasinin bireyler arasında karşılıklı görev ve sorumluluk gerektirdiğinin bilinci içerisinde, hakları olduğu kadar görevlerinin de olduğunu kabul eden,
 • Kişisel mutluluk ve başarma zevkini sağlamak için çaba gösteren,
 • Bilginin önemini kavramış ve bilgiye ulaşmada farklı yolları keşfedebilmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

İLKELERİMİZ:

Öğrencilerimizze misyonumuz doğrultusunda eğitim ve öğretim olanakları sunarken kendisine sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkelerimiz bulunmaktadır:

 1. Duyumsayan , yaratıcı , duygusal zekası gelişmiş bireylerin bilim yapabilceğine olan inancımızdan hareketle; ülkemizi ve dünyamızı şekillendirecek olan entelektüel öğrencilerimizi yetiştirirken, insani bilimleri eğitiminizin ana gövdesi olarak kurgulamak. Sosyal bilimler ve sanat eğitimine önem vererek onların duyarlılığını arttırmak.
 2. Atatürk ilkelerini bilen ve özümseyen , laik ve demokrat bireyler yetiştirerek iyi yurttaş olmanın koşullarını hazırlamak.
 3. Gelecekte Türkiye’nin beyin gücünü oluşturacak gençlere güçlü bir müfredatın desteklediği dünya standartlarında eğitim vermek.
 4. Alışılmış, basmakalıp, ezberciliğe dayanan fen eğitiminin kalıplarını kırarak deneysel ve teknolojik bir fen eğitimi anlayışını hayata geçirmek.
 5. Yaratıcı, sorgulayıcı ve bilimsel bir eğitim için düşüncenin ve duyumsamanın ifadesi olan ana dil eğitimine birincil önemi vererek öğrencinin diğer alanlardaki –İngilizce, Fen ve Sosyal Bilimler çalışmalarına temel teşkil etmek.
 6. Farklı kültürleri tanımak ve algılamak, kendi kültürümüzü tanıtmanın aracı olan yabancı dil eğitimlerine gerekli önemi vererek İngilizce eğitim vermek.
 7. Yabancı dil eğitimini yalnızca iletişim için gerekli bir unsur olarak ele almayıp bir kültürün yansıması olarak göstermek.

HEDEFLERİMİZ

Bu ilkeler doğrultusunda okulumuzda verilecek eğitim ve öğretim ile öğrencilerimizi;

 1. Yaşamları boyunca ve sonrasında yetkin kılmayı,
 2. Bilimsel araştırmaya ve teknolojik gelişmelere yöneltmeyi,
 3. Dünya insanı olma yolunda sanatın tüm disiplinlerini hayata geçirebilecek genel kültür ve görsel sanat eğitimine odaklanmayı,
 4. Ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimleri tam olan bireyler olarak yetiştirmeyi,
 5. Yabancı dilde düşünme ve akıl yürütme, fikir alışverişinde bulunma becerilerini geliştirmeyi,
 6. Dil öğrenmekle kalmayıp, dillerin kültürel boyutlarını , kavramalarını ve sorgulamalarını,
 7. Yurttaşlık ve çevre bilinci gelişmiş, yaşamlarında başarılı ve mutlu bireyler olmalarını,
 8. Küreselleşen dünyada girişimcilik ruhuna ve liderlik vasıflarına sahip olmalarını,
 9. Kişisel toplumsal sorumluluk bilincine sahip, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri tutum ve sorumluluklar edinmelerini hedefliyoruz.

 

Comments are closed.