Author: admin

ATA’dan… Ne mutlu “Türküm” diyene. Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben yapabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. O halde ya istiklal ya ölüm!” “Ulusal egemenliğimizin bir zerresini dahi vermeye yeltenenlerin […]
Read more
Atatürk Hakkında Söylenmiş Sözler A.B.D. Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’ nin doğması, yeni Türkiye’ nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ ün […]
Read more
Mutlu çocuklar kolay öğrenir. Her çocuk özeldir. Her çocuk biriciktir. Mutlu sorgular. Her çocuk farklı şekilde ve hızda öğrenir.Felsefesiyle hareket eden, ezbercilikten uzak kendine güvenen , kendisini rahat ifade edebilen bireysel farklılıkları tek tek gözlemleyerek öğrenme ortamları ve fırsatları yaratan eğitim sevdalılarıyız.   ANADOLU KOLEJİ’NİN MİSYONU , İLKELERİ VE TEMEL HEDEFLERİ  ANTALYA ANADOLU KOLEJİ Anadolu Koleji’nin bütüncül bir eğitim anlayışıyla […]
Read more
Günümüzde ebeveynlerin çocuklarını pedagojik ilkeler ışığında yetiştirmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Doğumdan itibaren çocuğun kişiliğinin oluşumunda ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı görülmüştür. Bu dönemde olumlu olumsuz tüm yaşananların yetişkinlik döneminde kişinin hayatını etkileyeceği, eğitimcilerce de kabul edilen bir gerçektir. Bu temelin en önemli yapı taşları ise sevgi ve güvendir. Aile ortamında yeterli sevgi ve güven duygusuyla büyüyen, anaokulunda gerekli okulöncesi eğitimi alan […]
Read more
Eğleniyoruz
Read more
Spor Yapıyoruz!
Read more